Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve Prehranski navigator Plus 1. Uvodne določbe Splošni pogoji in navodila uporabe storitve PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS (v nadaljevanju Splošni pogoji uporabe) veljajo za vse uporabnike storitve (tako spletnih storitev kot tudi mobilne aplikacije) ter določajo pravila in pogoje uporabe storitve PREHRANSKI NAVIGATOR PLUS (v nadaljevanju storitev). Ponudnik storitve je…
Read more


junij 2, 2017 0